با تشکر و سپاس از کار ارزنده شما در معرفی آثار تاریخی و قدیمی طبس, امید است که این مقوله توسط اداره محترم میراث فرهنگی بصورت شناسنامه با تمامی زوایا و ابعاد آن تشریع شود , متاسفانه تعجب میکنیم چه اصراری هست که آثار و هویت تاریخی یک اثری را برعکس و بر خلاف آن اثر معرفی شود آقای اللهی خود مسبوق می باشد که خیابان شهید منتظری به خیابان شهر یا ارگ معروف بوده (اگرمسبوق موضوع نیستن از پدران خود سوال بفرمایند) که تمامی شواهد تاریخی واداری در تمامی ادوار گواهی این موضوع را مینماید,حال چه اصراری که یک اثر تاریخی که نقطه شروعی دارد به چه لحاظ شما آن نقطه شروع را بر خلاف تمامی شواهد,مکانی را معرفی کرده اید که قبلا خندق بوده و هیچگونه دسترسی و ارتباط به ارگ نداشته.
حال برای اینکه یک اثرهویت خود را حفظ کند حتما به جنابعالی و سازمان میراث فرهنگی و شورای محترم شهر و شورای نامگذاری شهر متذکر میگردیم که اصلاح و اقدامات لازمه را انجام بفرمایید

با تشکر و سپاس جمعی از اهالی خیابان شهید محمد منتظری (ارگ)