یک آتش نشان: انجام کارهای ایمنی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است

یک آتش نشان: انجام کارهای ایمنی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است

یکی از آتش نشانان شهرستان طبس با اشاره به حادثه تلخ ساحتمان پلاسکو تهران که ۳۰دیماه اتفاق افتاد، گفت: انجام کار ایمنی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است و با سرمایه گذاری ثابت می توان سالیان سال ایمن زندگی کرد.

فوت غم انگیز نوزاد هنگام زایمان در بیمارستان طبس در حال بررسی است

فوت غم انگیز نوزاد هنگام زایمان در بیمارستان طبس در حال بررسی است

خبری مبنی بر فوت نوزاد بر اثر کوتاهی پزشک در بیمارستان طبس در برخی گروه های طبسی دست به دست شد که برای روشن شدن موضوع از سرپرست شبکه بهداشت و درمان طبس آن را جویا شدیم.