تقی زاده های زمان از صحرای طبس درس عبرت بگیرند

تقی زاده های زمان از صحرای طبس درس عبرت بگیرند

طبس نیوز، همسر شهید منظر قائم گفت: از این مکان مقدس به این غرب زده های نفوذی پیام می دهیم که از صحرای طبس عبرت گرفته و از بزرگ کردن کدخدای خویش و پمپاژ افکار غربی دست بردارند.

پژوهش سرای دانش آموزی طبس گامی برای شکوفایی خلاقیت

پژوهش سرای دانش آموزی طبس گامی برای شکوفایی خلاقیت

طبس نیوز: مدیر پژوهش سرای دانش آموزی دکتر حسابی در طبس گفت:فعالیت های ما در زمینه های مختلف طبق اساسنامه پژوهش‌سرا انجام می شود و از اهداف ما طراحی و انجام پروژه های تحقیقی، پژوهشی و فناوری دانش آموزی و شرکت در جشنواره ها و مسابقات علمی و پژوهشی و فناوری است.