امام جمعه موقت طبس: دشمنان می‌خواهند کاری کنند که اسلام نباشد

امام جمعه موقت طبس: دشمنان می‌خواهند کاری کنند که اسلام نباشد

امام جمعه موقت طبس با اشاره به سخن وزیر اسبق آلمان که گفته بود «ما با ایران مشکل نداریم با جمهوری اسلامی ایران مشکل داریم» افزود: این جمله بسیار عبرت انگیز و هشدار دهنده است و امروز دشمنان میخواهند کاری کنند که اسلام نباشد.

مزایده زمین های دولتی برای متعادل سازی بازار است

مزایده زمین های دولتی برای متعادل سازی بازار است

رئیس اداره راه و شهرسازی طبس در واکنش به پیام شما مخاطبین نوشت: طبق قانون دولت (راه و شهر سازی) میتواند قسمتی از اراضی خود را به صورت مزایده واگذار نماید از این طریق ضمن عرضه زمین نسبت به تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه ها نیز اقدام میگردد .