وضع راه های طبس

واحد مرکزی خبر: محور طبس- یزد به علت اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی حدفاصل کیلومتر۹۰ الی ۱۰۰ تا اطلاع بعدی به غیراز روزهای تعطیل تردد…