طبس دارای بیشترین شبکه فرسوده آب استان است

 طبس دارای بیشترین شبکه فرسوده آب استان است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان با بیان اینکه بیشترین شبکه فرسوده و کنتور خراب را در طبس و زیر کوه داریم افزود در سطح استان وضعیت طبس به دلیل عدم وجود منابع و پتانسیل آبی مناسب، بسیار حاد است.

وحدت جلوه اقتدار نظام اسلامی است/ میز خدمت برای رضایت مردم است

وحدت جلوه اقتدار نظام اسلامی است/ میز خدمت برای رضایت مردم است

معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس گفت: در زمان برجام اجماع جهانی بر علیه ایران بود اما نقطه قوت ما وحدتی بود که در داخل شکل گرفت، اقتداری که همیشه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را کارآمد و مقتدر جلوه داده است.