افشای جاسوسی سایبری آمریکا از ۳۰ کشور جهان از سال ۲۰۰۱/ ایران هدف اول نسل تازه استاکس‌نت

آژانس امنیت ملی آمریکا با طراحی بدافزاری خطرناک که خود را به خوبی در هارد دیسک رایانه‌ها مخفی می‌کند، توانسته از ۳۰ کشور جهان جاسوسی کند. مهم‌ترین هدف این جاسوسی‌ها ایران بوده است.

ایران قبول کرده تکمیل راکتور اراک را تعطیل کند

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی گفت: ایران در توافقنامه ژنو پذیرفته غنی‌سازی ۲۰ درصد و کار تکمیل راکتور اراک را تعطیل کند و سوخت آن را نسازد، اما باید دید که در مقابل چه چیزی تحصیل کرده است؟