افکار عمومی کوچکترین اغماضی را در پرونده مهدی هاشمی نمی‌پذیرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اخباری به گوش می‌رسد که نزدیکان و وکلای مهدی هاشمی به کسانی که مسئول رسیدگی به پرونده هستند، فشار می‌آورند و قوه قضائیه نیز نباید تسلیم این فشارها شود.

افشای جاسوسی سایبری آمریکا از ۳۰ کشور جهان از سال ۲۰۰۱/ ایران هدف اول نسل تازه استاکس‌نت

آژانس امنیت ملی آمریکا با طراحی بدافزاری خطرناک که خود را به خوبی در هارد دیسک رایانه‌ها مخفی می‌کند، توانسته از ۳۰ کشور جهان جاسوسی کند. مهم‌ترین هدف این جاسوسی‌ها ایران بوده است.