از اجاربهاء بالا تا نبود تفکر جهادی برای آموزش قرآن در مساجد

گروه فعالیت‌های قرآنی: مدیران مؤسسات قرآنی خراسان‌جنوبی علی‌رغم همه سختی‌ها باز هم با عشق و علاقه فعالیت قرآنی را ادامه می‌دهند و نه مشکل مکان و اجاره بهاء بالا و نه سایر موانع آنان را از ادامه کار باز نداشته است.

رقابت ۱۶۰ نفر در چهارمین دوره مسابقات قرآن اهل سنت خراسان‌جنوبی

گروه فعالیت‌های قرآنی: معاون حوزه علمیه اهل سنت بیرجند گفت: برای شرکت در چهارمین دوره از مسابقات قرآن اهل سنت خراسان‌جنوبی ۱۶۰ نفر ثبت نام کرده‌اند و ۸ نفر از بهترین داوران قرآنی اهل سنت منطقه و مهمانانی از دیگر استان‌ها مسابقات را داوری می‌کنند.