گرامی باد یاد وخاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس که با خونشان درخت اسلام را آبیاری کردند امیدوارم مسئولین هم برای خدا وخدمت صادقانه به مردم بدون منت کار انجام دهند زیرا که هیچ عبادتی بهتر از خدمت به خلق نیست