طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

مهندس داوود بخشایی - رئیس جهاد کشاورزی طبس

دو هزار و ۱۰۰هکتار از مزارع شهرستان طبس به کشت گندم اختصاص می‌یابد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت: کاشت گندم در شهرستان از نیمه دوم آبان ماه آغاز می گردد که پیش بینی می شود نزدیک به دو هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت این محصول قرار گیرد.

به گزارش طبس نیوز، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس در گفتگو با خبرنگار ما گفت: کاشت گندم در شهرستان از نیمه دوم آبان ماه آغاز می گردد که پیش بینی می شود نزدیک به دو هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت این محصول قرار گیرد.

داود بخشایی با بیان این نکته که تا کنون ۵۰ تن بذر از ۷۵ تن سهمیه شهرستان در طبقه گواهی شده به طبس حمل گردیده است و به کشاورزان توصیه می گردد نسبت به تهیه بذور اصلاح شده اقدام و در صورت استفاده از بذور خود مصرفی، حتما نسبت به بوجاری و ضد عفونی بذور ذکر شده اقدام نمایند.

وی افزود: ارقام اصلاح شده گندم موجود در شهرستان جهت کشت شامل ارقام بم، سیستان، سیوند، پیشگام، افق و ارگ بوده که در شرایط مزرعه دارای عملکرد بالاتری نسبت به سایر ارقام می باشد و با شرایط آب و هوایی منطقه سازگاری مناسبتری دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس بیان کرد: با عنایت به ابلاغ طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم سال ۹۷-۹۶، در سال جاری ۳ مزرعه الگویی شامل انتخاب مشارکی ارقام(P.V.S)، انتخاب مشارکتی مصرف مقادیر مختلف کودهای پتاسه، گوگردی و روی (P.N.T) و انتخاب مشارکتی تراکم مناسب کاشت (P.D.T) برای شهرستان در نظر گرفته شده است. همچنین تا کنون ۵۰ ساعت کلاس آموزشی برای تعداد ۳۰۰ نفر از بهره برداران در زمینه های استفاده از بذور اصلاح شده، بوجاری و ضدعفونی بذور خودمصرفی و همچنین استفاده از کود های پتاسه در هنگام کاشت برگزار گردیده است.

وی ادامه داد: کودهای شیمیایی پایه شامل فسفاته و پتاسه و همچنین کود ازته به مقدار کافی در انبار های عاملین توزیع (شرکت های تعاونی روستایی و تعاونی تولید) موجود می باشد.
مدیر جهاد کشاورزی گفت: برای جبران خسارت بلایای طبیعی غیر مترقبه، بهره برداران محترم از بیمه نمودن مزارع خویش غفلت نکنند.