دورود بر آقای طلائی فرماندار پر تلاش و سخت کوش شهرستان انشاء… که مسئولین و مردم قدر بدانند خداوند یار مددکارت باد