درود خدا بر شما فرماندار پرتلاش و سخت کوش انشاء ا… روزی بیاید که یک جوان بیکار و مجرد نداشته باشیم