این کار رایگان انجام می شود یا آنها هم باید ۳۱۰۰۰ تومان پول بی زبون به حساب دولت واریز کنند.