طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

جهادی دندانپزشک

خدمت رسانی قرارگاه پیشرفت و آبادانی در ۱۲روستای طبس

مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی دهستان منتظریه طبس گفت: ۷۰۰نفر از این دهستان به صورت رایگان در بخش های ترمیم، جرم گیری، عصب کشی، وکشیدن دندان به صورت رایگان ویزیت شدند.

به گزارش طبس‌نیوز، مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی دهستان منتظریه طبس با بیان اینکه این قرارگاه در ۱۲ روستا با جمعیتی بالغ بر ۵هزار نفر خدمت رسانی می کنند، گفت: بیشترین فعالیت این قرارگاه در عرصه بهداشت و درمان بوده است.

مجید کاظمی اظهارداشت: دهستان منتظریه طبس به عنوان دهستان پیشرفت و آبادانی در شهرستان طبس فعالیت می‌کند.

مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی دهستان منتظریه طبس گفت: این دهستان دارای ۱۲ روستا با جمعیتی ۵ هزار نفرمی باشد و بیشترین فعالیت این قرارگاه در عرصه بهداشت و درمان بوده است.

وی با اشاره به حضور تیم دندانپزشکی ۳۰نفره در این دهستان عنوان کرد: ۷۰۰نفر به صورت رایگان در بخش های ترمیم، جرم گیری، عصب کشی، وکشیدن دندان به صورت رایگان ویزیت شدند.

کاظمی ادامه داد: خدمات ریالی انجام شده در بخش دندانپزشکی ، بهداشتی و فرهنگی این گروه ۳۰۰میلیون تومتن بوده است که از این مبلغ ۲۴۲میلیون در بخش خدمات دندان‌پزشکی و بقیه در بخش فرهنگی و بهداشت هزینه شده است.

وی از برگزاری یک اردوی جهادی متخصص اطفال به مناطق روستایی این شهرستان خبر داد و گفت: این تیم های پزشکی در خانه های بهداشت برای خدمت رسانی مستقر بوده اند.