چاپ این خبر

گزارش تصویری/ اقامه نماز باران در شهر عشق آباد طبس

گزارش تصویری/ اقامه نماز باران در شهر عشق آباد طبس
طبس نیوز: 

با خشکسالی های پیاپی و به ویژه کاهش شدید نزولات آسمانی در پاییز امسال، مردم شهر عشق آباد طبس نماز باران اقامه کردند. عکاس: سیدمهدی حقانی

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/general/news-id=60262