طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

گزارش تصویری/ اقامه نماز باران در شهر عشق آباد طبس

با خشکسالی های پیاپی و به ویژه کاهش شدید نزولات آسمانی در پاییز امسال، مردم شهر عشق آباد طبس نماز باران اقامه کردند. عکاس: سیدمهدی حقانی