طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

خبر خوب

می خواهیم خبر های خوش بشنویم/ به جستجوی خوبی ها برویم

دیر گاهیست فضای حقیقی و مجاز زندگیمان پر شده از غم و اندوه های متفاوت، و با پیشرفت شبکه های اطلاع رسانی این غم به سرعت منتشر شده و درد را بیشتر و بیشتر به جانمان می اندازد.

به گزارش پایگاه خبری طبس نیوز، بحث بر سر خوبی و یا بدی این تسری نیست. در برخی مواقع بسیار هم خوب است، به عنوان مثال در حوادثی که اتفاق می افتد همدردی بسیاری با خانواده های آسیب دیده انجام می شود و یا کمک های بسیاری جمع آوری می شود و همین مرهمی می شود بر دلهای نا آرام و همدردی کاریست بسیار پسندیده.

مسئله اینجاست که این روزها جدای از اتفاقات ناگوار حقیقی، انگار در صفحه های مجازی تمام هم و غممان بر انتشار اندوه است و زندگی شاد و سرزنده را به دست فراموشی سپرده ایم.

این روز ها جمله «همه اش خبر های بد» روی زبان ما می‌چرخد و دلمان می خواهد با تمام قوت خود بگوییم: «دیگر بس است!».

قانونی هست که می گوید هر آنچه در ذهن انسان تصور شود اعم از خوب یا بد، زشت یا زیبا در دنیای واقعی نمود خواهد یافت. سرعت و شدت به واقعیت پیوستن این تصویر ذهنی به شدت تمرکز روی آن موضوع بستگی دارد. یعنی به هر چه فکر کنی همان می‌شود.

منظور از آوردن این جمله، این نیست که جامعه به وقایع ناهنجار می اندیشد، پس اتفاق می افتد، بلکه شاید همین نشر بی رویه‌ی اخبار منفی، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که یک سونامی عظیم ناامیدی می خواهد زندگی را ببلعد؛ اما از آنجایی که آدمی هر آنچه را بخواهد می تواند انجام دهد، قصد داریم به این حریف غم آلوده پیروز شویم.

مواردی وجود دارد که داشتن حس مثبت یا منفی منجر به رویدادهای مشابه می‌شود پس می توان سعی کرد از افکار منفی فاصله گرفت.

شاید کمی سخت به نظر برسد که در شرایط سخت به خوبی‌ها فکر کرد اما در موارد بسیاری مشاهده شده که افکار بر اتفاقات تاثیر به سزایی دارند.

امید داریم که با خاموش کردن افکار منفی و حداقل عدم انتشار اخبار منفی بی ثمر مثل «نفوس بد زدن‌ها، پیش بینی‌های واهی زلزله و…» و توجه بیشتر به انتشار اخبار مثبت، خودمان رنگ سپید شادی را به زندگی و جامعه‌مان باز گردانیم.

برای رسیدن به این اوضاع چند مرحله مورد نیاز است: خوب خواستن، به چیز های خوب و خوب تر اندیشیدن، تلاش برای رسیدن به خوبی ها و خوشی ها و خسته نشدن تا زمان رسیدن به مطلوب.

در طبس نیوز منتظر اخبار و سوژه های مثبت شما هستیم.

همه با هم به انتشار شادی کمک می کنیم.

#خبرهای_خوب

یادداشت از فاطمه ابوالحسنی رحمانی