چاپ این خبر

نمایشگاه فجر بانوان در طبس افتتاح شد

نمایشگاه فجر بانوان در طبس افتتاح شد
طبس نیوز: 

نمایشگاه فجر بانوان در طبس با حضور مسئولین شهرستان و جمعی از بانوان افتتاح شد.

به گزارش طبس‌نیوز، نمایشگاه فجر بانوان در طبس با حضور مسئولین شهرستان و جمعی از بانوان افتتاح شد.

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/general/news-id=62027