طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

زنگ انقلاب در طبس طنین انداز شد

زنگ انقلاب در دبیرستان آزادگان طبس نواخته شد.

به گزارش طبس‌نیوز، زنگ انقلاب در دبیرستان آزادگان طبس نواخته شد.

عکس: هادی یعقوبیان