طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

اتوبوس - واژگون - حادثه

۹ کشته و ۳۶ زخمی در اثر واژگونی اتوبوس در محور دیهوک به فردوس/ + اسامی

براثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در جاده دیهوک – فردوس بامداد امروز ۹ نفر کشته و ۳۶ نفر مصدوم شدند.

به گزارش پایگاه خبری طبس نیوز، این اتوبوس در کیلومتر ۶ محور دیهوک فردوس ساعت ۲ و ۳۴ دقیقه دچار واژگونی شده است.

اتوبوس با ۴۵مسافر، شامل ۴۲نفر خانم میانسال و ۳نفر آقا از گچساران عازم مشهد بودند.

۹نفر خانم در محل حادثه فوت و ۳۶ مصدوم دیگر منتقل به بیمارستان های شهرهای طبس، فردوس و بیرجند اعزام شدند.

بنا بر گزارش های اورژانس متاسفانه با توجه به میزان بالای خونریزی داخلی مصدومین احتمال افزایش فوتی ها در بیمارستان وجود دارد.

علت حادثه در دست بررسی می باشد.

اسامی و آخرین وضعیت مصدومین:

ردیف نام نام خانوادگی سن جنسیت وضعیت محل اعزام وضعیت رسیدگی توضیحات
۱ گلی طالبی ۶۰ زن ترومای گردن و کمر و اندام تحتانی طبس تحت نظر اورژانس
۲ داوود پناهی پور ۴۴ مرد ترومای گردن و شکم طبس تحت نظر اورژانس
۳ حمیده پالیده ۳۲ زن جراحت سطحی طبس تحت نظر اورژانس
۴ فاطمه رستگار ۴۰ زن جراحت سطحی طبس تحت نظر اورژانس
۵ کتایون سلیمانی ۶۴ زن جراحت سطحی طبس تحت نظر اورژانس
۶ خدیجه مصیب زاده ۴۶ زن ترومای سر و گردن طبس تحت نظر اورژانس
۷ نادر پور محمد ۴۵ مرد جراحت سطحی طبس تحت نظر اورژانس
۸ هاجر بابایی ۴۰ زن جراحت سطحی طبس تحت نظر اورژانس
۹ ماه پری رضایی ۴۰ زن ترومای گردن و کمر اندام هاو پاراپلژی اندام تحتانی طبس سایر در حال اعزام با امداد هوایی به بیرجند
۱۰ پری پالیده ۴۵ زن ترومای کمر و گردن و اندام ها طبس تحت نظر اورژانس
۱۱ ماه افسر هرمزی مقدم ۴۴ زن ترومای چشم راست و سر و صورت طبس سایر در حال اعزام با امداد هوایی به بیرجند
۱۲ پسند طیبی فرد ۳۸ زن ترومای سطحی طبس ترخیص
۱۳ معین ولی پور ۴۰ مرد ترومای کتف راست و پای چپ طبس تحت نظر اورژانس
۱۴ فاطمه طالبی ۱۱ زن ترومای صورت طبس ترخیص
۱۵ حکیمه الله کسی ۴۰ زن ترومای کتف راست طبس تحت نظر اورژانس
۱۶ کفایت طالبی ۴۵ زن ترومای دست چپ طبس تحت نظر اورژانس
۱۷ جان افرین جلالی ۶۱ زن ترومای ستون فقرات و سر و گردن طبس سایر در حال اعزام با امداد هوایی به بیرجند
۱۸ افسر خشنود ۵۶ زن مولتیپل تروما طبس تحت نظر اورژانس
۱۹ خدیجه طیبی ۵۴ زن مولتیپل تروما طبس تحت نظر اورژانس
۲۰ مریم فضلی نژاد ۵۹ زن ترومای صورت و جراحت فرونتال و کتف راست شهید چمران فردوس سایر در حال اعزام به بیرجند با اتوبوس امبولانس
۲۱ بی بی گل صفا ۵۰ زن ترومای کمر و مچ پای راست شهید چمران فردوس بستری در بخش تخصصی
۲۲ مرتضی روزاستانی ۴۲ مرد ترومای کمر و پهلوی راست شهید چمران فردوس بستری در بخش تخصصی
۲۳ سپیده هندریان ۶۳ زن ترومای کمر و کتف شهید چمران فردوس بستری در بخش تخصصی
۲۴ مریم ملکی زاده ۵۰ زن تروما کمر شهید چمران فردوس بستری در بخش تخصصی
۲۵ فاطمه عظیمی نیا ۴۰ زن تروما کمر شهید چمران فردوس بستری در بخش تخصصی
۲۶ سید روح الله حسینی ۳۲ مرد تروما کمر شهید چمران فردوس بستری در بخش تخصصی
۲۷ نوشین حیدر پور ۵۲ زن مولتیپل تروما و شکستگی فمور و فقدان نبض دیستال شهید چمران فردوس سایر در حال اعزام با امداد هوایی به بیرجند
۲۸ رضا ناصرپور ۶۰ مرد ترومای قفسه سینه و کتف راست شهید چمران فردوس بستری در بخش تخصصی
۲۹ فریده رِییسی ۴۴ زن شکستگی ساق چپ و فقدان نبض دیستال شهید چمران فردوس سایر در حال اعزام به بیرجند با اتوبوس امبولانس
۳۰ ماه زینب نوروزی ۵۰ زن ترومای سر شهید چمران فردوس سایر در حال اعزام به بیرجند با اتوبوس امبولانس
۳۱ زهرا صالح نژاد ۳۷ زن ترومای کتف راست شهید چمران فردوس بستری در بخش تخصصی
۳۲ زهراسادات حسینی ۵۴ زن امپوتاسیون دست راست و له شدگی انگشتان دست چپ شهید چمران فردوس سایر در حال اعزام به بیرجند با اتوبوس امبولانس
۳۳ نرگس روزخون ۳۹ زن ترومای پای چپ شهید چمران فردوس بستری در بخش تخصصی
۳۴ زهرا گشت طالب ۴۰ زن ترومای پای راست شهید چمران فردوس بستری در بخش تخصصی
۳۵ دلبر هرمزی ۴۱ زن امپوتاسیون دست راست شهید چمران فردوس سایر در حال اعزام به بیرجند با اتوبوس امبولانس
۳۶ پری ماه پالیده ۳۹ زن امپوتاسیون پای راست و ترومای صورت شهید چمران فردوس سایر در حال اعزام به بیرجند با اتوبوس امبولانس
۳۷ ملکه کریمی ۴۹ زن M.T فوت
۳۸ شاه بی بی جلالی ۵۳ زن M.T فوت
۳۹ فاطمه زهرا فاتحی منش ۵۹ زن M.T فوت
۴۰ زری برزگرزاده ۵۳ زن M.T فوت
۴۱ شاه بی بی درودگر اصل ۶۳ زن M.T فوت
۴۲ زینب رضایی لار ۵۶ زن M.T فوت
۴۳ شوکت محمدپور ۶۳ زن M.T فوت
۴۴ گل جهان افتخاری ۵۸ زن M.T فوت
۴۵ جواهر هرمزی مقدم ۵۶ زن M.T فوت