از اینکه خادمین و دست اندرکاران آستانه حضرت حسین ابن موسی الکاظم گرچه درشب شام غریبان حضرت فاطمه زهرا (س) زحمات زیادی کشیدند وازعزاداران دخت نبی مکرم اسلام به نحو مطلوب پذیرایی نمودن جای تشکر دارد اما جمع آوری فرش ها قبل از اتمام مراسم ونشاندن عزاداران روی زمین خوشایند نبود