طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

مهندس داوود بخشایی - رئیس جهاد کشاورزی طبس

۴۶ رشته قنات در شهرستان طبس در حال احیا است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت: با ۶ برابر شدن تخصیص اعتبارات احیا، مرمت و بازسازی قنوات شهرستان در سال ۹۶، عملیات اجرایی مرمت و بازسازی ۴۶ رشته قنات در حال انجام است.

به گزارش پایگاه خبری طبس نیوز، داود بخشایی افزود: باتوجه به پیگیری های صورت گرفته، میزان تخصیص اعتبارات احیا، مرمت و بازسازی قنوات شهرستان ازمحل منابع مختلف اعتباری استانی وملی درسال ۹۶ نسبت به سال گذشته نزدیک به ۶ برابر شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته از مجموع اعتبارات مصوب حوزه قنوات شهرستان از منابع استانی و ملی ۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال به این شهرستان تخصیص داده شد که طی آن بازسازی و مرمت تعداد ۱۱ رشته قنات در بخش های مرکزی، دستگردان و دیهوک انجام گردید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت: در سال جاری از مجموع ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار مصوب قنوات شهرستان، مبلغ ۱۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال از محل منابع اعتباری تملک دارایی های استانی، کمک های فنی اعتباری ملی قنوات و ماده ۱۲ مدیریت بحران تخصیص داده شده و عملیات اجرایی مرمت و بازسازی ۴۶ رشته قنات در ۳ بخش این شهرستان در دست اقدام می باشد.

وی افزود: قنواتی که در سال جاری بیش از یک چهارم از مجموع ۱۹۱ رشته قنوات شهرستان از اعتبارات دولتی بهره مند شده اند و باتوجه به خشکسالی های ۱۸ ساله و کاهش شدید آب دهی منابع آبی شهرستان، تعداد قنوات تامین اعتبار شده جهت مرمت و بازسازی نسبت به سال گذشته ۶ برابر شده است .

بخشایی تصریح کرد: عملیات اساسی قنوات شامل کول گذاری، طوقه چینی و بغل بری بوده که با مقنیان خبره محلی این شهرستان عقد قرارداد گردیده است و تاکنون حدود ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .