با نام ویاد خدا .اولا پیوند این زوجهای جوان تبریک عرض نموده و انشاءالله به پای همدیگر پیر شوند و پیوندشان آسمانی باقی بماند ودیگر اینکه این رسم بسیار رسم خوب وشایسته ایی هستش و جالب و تحسین برانگیز و از نظر خرج و مخارج نیز بسیار کم هزینه و بین همگیشون تقسیم میشود و این خیلی خوب است