ما بسهم خویش از زحمات شما تقدیر و تشکر می کنیم و دلمان تنگ می شود برای تکبیرهای معروفتان در راهپیمائیها و همچنین اخلاق حسنه اتان با همه اقشار خواهشمند است طبس را فراموش نکنید شما را بخدای سبحان می سپاریم و در هر کجا باشید آرزوی توفیق مضاعف
ارادتمند شما ایرج نجفی