طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

الحاق ایران به سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه از منظر قدرت نرم

حقوق نیز مانند بسیاری از علوم، جهانی‌شدن را به رسمیت شناخت. به موازات گستره جهانی حقوق و نهادی‌های بین‌المللی در چند دهه اخیر، کشورهای مختلف تمایل به استفاده از قدرت نرم یافته‌اند.

چکیده

حقوق نیز مانند بسیاری از علوم، جهانی‌شدن را به رسمیت شناخت.. به موازات گستره جهانی حقوق و نهادی‌های بین‌المللی در چند دهه اخیر، کشورهای مختلف تمایل به استفاده از قدرت نرم یافته‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با آگاهی از اهمیت قدرت نرم در عصر وابستگی متقابل، نیز از ابزارهایی لازم در این راستا بهره می‌برد. الحاق به سازمان‌های بین‌المللی با اهداف متفاوت هم بیانگر قدرت نرم وهم نفوذ فرهنگی و علمی کشور را گسترش می‌دهد. در این مقاله به الحاق ایران به سازمان کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه به ‌عنوان ابزاری برای اعمال قدرت نرم پرداخته شد. یافته‌های ما از داده‌های مورد بررسی از قبیل؛ کتب، دایره‌المعارف‌ها، فرهنگ‌نامه‌ها، مجلات، روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها، در این حوزه، این است که دولت بخشی از صلاحیت‌های پیشین خود را به این نهادها، منتقل می‌کند البته به واسطه فعالیت و عضویت خود و اتباعش در این نهادها صلاحیت‌های جدیدی هم به دست می‌آورد؛ به نحوی که می‌تواند، با اتکا بر الحاق، در امور ملیِ دیگر دولت‌ها وارد شود. به علاوه دولت هر زمان اراده کند می‌تواند آن بخش از صلاحیت خود را که با دیگر دولت‌ها در قالب تعهدهای بین‌المللی به اشتراک گذاشته است. بدین ترتیب، دولت‌ها در جهت کسب برخی منافع، از منافع دیگری چشم‌پوشی می‌کنند. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای انجام گرفته است. داده‌های پژوهش حاضر با روش تحلیل کیفی و عقلی، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.

کلیدواژه ها: کنفرانس لاهه؛ قدرت نرم؛ حقوق بین‌الملل؛ الحاق؛ دولت

نویسندگان:

مهدی عباسی سرمدی: عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی

محمد آبید: دانشجوی دکتری فقه وحقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم – دوره ۷، شماره ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.