طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

شکل گیری سازمانی واحد برای فرش و صنایع دستی ضروری است

مدیرکل صادرات صنایع دستی کشور با اشاره به ضرورت تشکیل سازمانی واحد برای فرش و صنایع دستی گفت: فرش، مهم ترین فرآورده سنتی و شناسنامه هنری ماست و وجود این سازمان به هم افزایی کمک می کند.

پویا محمودیان در گفتگو با خبرنگار مهر، شکل گیری کنسرسیوم فرش و صنایع دستی را اقدام مثبتی دانست و افزود: هم فعالان فرش و هم صنایع دستی بر این باور هستند که در کنار هم قرار گفتن این دو می‌تواند به هر دو حوزه کمک کند. به همین خاطر معاونت صنایع دستی، جلسه ای تشکیل داد و از صادرکنندگان فرش و صنایع دستی خواست تا دور هم جمع شوند و راهکارهای مختلف برای تشکیل این کنسرسیوم را مورد بررسی قرار دهند.

مدیرکل صادرات صنایع دستی کشور به ضرورت تشکیل سازمانی واحد برای فرش و صنایع  دستی اشاره و بیان کرد: این دو، هیچ گاه، جدای از هم نبوده و نیستند. مگر می توان فرش را از بدنه صنایع دستی جدا کرد وقتی مهم ترین فرآورده دستی ما فرش است و خانه ایرانی با فرش ایرانی شناخته می شود؟ بنابراین هدف نهایی ما این است که یک سازمان و نهاد قدرتمند شکل بگیرد و برنامه های تبلیغاتی مشترک و نمایشگاه های مشترک و برند واحدی وجود داشته باشد.

محمودیان با اشاره به این که تشکیل کنسرسیوم فرش و صنایع دستی، از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری می کند گفت: همان طور که اشاره شد ما درپی آن هستیم تا یک سازمان واحد با یک نگاه کلی شکل بگیرد اما تا رسیدن به آن ساختار قانونمند، فاصله زیادی وجود دارد از این رو بر آن شدیم، به خاطر آنکه فرصت را از دست ندهیم کنسرسیوم فرش و صنایع دستی را تشکیل دهیم تا شاید به یک هم‌افزایی بیشتر دست پیدا کنیم. بیش از این بازارهایمان را از دست ندهیم چراکه این هم‌افزایی‌ها به ما کمک بسیاری می‌کند.

او دست یابی گسترده تر به بازارهای جهانی را یکی دیگر از اهداف شکل گیری کنسرسیوم فرش و صنایع دستی دانست و افزود: فرش یکی از مهمترین صنایع دستی ایران است. با تشکیل این کنسرسیوم ما می توانیم سهم بیشتری از بازار جهانی داشته باشیم. همچنین می توانیم پژوهش های مشترک جهانی برای شناخت بازار انجام دهیم. در هر حال قرار نیست با شکل گیری این کنسرسیوم، فرش کوچک شود تنها هم افزایی بیشتری میان این دو ایجاد خواهد شد.