طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

موج کره‌ای در ایران: انگیزه‌ها و آثار اقبال به فرهنگ‌عامه پسند کره‌ای در ایران

مقاله حاضر بر آن است تا بامطالعه مردم نگارانه ویژگی‌های طرفداران فرهنگ‌عامه پسند کره‌ای در ایران در فضای مجازی، به بررسی آثار این هواداری بر هویت نوجوانان و جوانان پرداخته است.

چکیده

رواج فناوری‌ها رسانه‌های جدید اطلاعاتی، ارتباطی و اجتماعی در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم تغییرات شگرفی را در هویت‌یابی‌های فردی و اجتماعی مخاطبان آن‌ها و به‌ویژه جوانان بر جای گذاشته است. گذران ساعت‌های متمادی در فضای مجازی به‌عنوان جهان جایگزین و یا اولیه زندگی انسان‌های این عصر با غوطه‌ور ساختن آن‌ها در دنیایی از اطلاعات معتبر و غیر معتبر و مجموعه‌ای از ابژه‌ها و کالاهای فرهنگی، تجارب و ذهنیت‌ها و لذت‌های ویژه‌ای را برای آن‌ها به ارمغان آورده و فرصت‌های فراوانی برای بروز عاملیت فردی و تقویت ارتباطات اجتماعی مهیا می‌سازد. مقاله حاضر بر آن است تا بامطالعه مردم نگارانه ویژگی‌های طرفداران فرهنگ‌عامه پسند کره‌ای در ایران در فضای مجازی، به بررسی آثار این هواداری بر هویت نوجوانان و جوانان پرداخته و نشان دهد چگونه صور گوناگون تولیدشده در عرصه موسیقی و درام کره‌ای در فضای مجازی به‌تدریج هواداران را به سمت تولید یک هویت جهانی-محلی از خویشتن می‌کشاند. نتایج پژوهش نشان‌دهنده کارکردهای متمایزکننده، جبران‌کننده و نیز تکمیل‌کننده فراغتی این فرهنگ هواداری در میان نوجوانان ایرانی است که در روندی پیچیده و رو به رشد، هویت‌های جهان‌وطن را در میان آن‌ها تقویت می‌کنند.

کلیدواژه ها: هویت؛ هواداری؛ فرهنگ‌عامه پسند کره‌ای؛ فضای مجازی؛ تکنولوژی‌های جدید ارتباطی؛ شبکه‌های اجتماعی؛ جهان – محلی شدن

نویسندگان:

محمدسعید ذکایی: استاد جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی.

متین عزیزی همدانی: کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

نشریه مطالعات رسانه های نوین – دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.