چاپ این خبر

صفحه نخست روزنامه های امروز کشور

صفحه نخست روزنامه های امروز کشور
طبس نیوز: 

مشکلات فضای مجازی، بازداشت مشایی، رقص مرگ اروپا با برجام، ۱۱ معیار تشخیص رجل سیاسی، عذرخواهی دولت، تاوان برخورد با مافیای شهرداری، ناتوانی مردم در خرید مسکن،چالش ها وفرصت های اقتصاد در سال ۹۷ و هجوم برای بستن تلگرام عناوین اصلی بسیاری از روزنامه های امروز کشور است.

 

لینک منبع خبر

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/iran-and-world/news-id=65676