طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

جایزه مصطفی (ص) به دغدغه هم افزایی دانشمندان جهان اسلام پاسخ می دهد

رییس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی (ص) گفت: ایده راه‌اندازی جریان اعطای جایزه مصطفی (ص) از دغدغه هم‌افزایی دانشمندان جهان اسلام برای تاثیرگذاری در جامعه نشأت…

رییس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی (ص) گفت: ایده راه‌اندازی جریان اعطای جایزه مصطفی (ص) از دغدغه هم‌افزایی دانشمندان جهان اسلام برای تاثیرگذاری در جامعه نشأت می‌گیرد.

لینک منبع خبر