طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

راه کارهایی برای اثربخشی مهندسی فرهنگی نهادهای انقلابی

بسیج به عنوان یک نهاد انقلابی، نهادی کارآمد و نهالی چهل ساله است و در پساچهل سالگی انقلاب اسلامی، برای عینیت بخشیدن به اهداف متعالی…

بسیج به عنوان یک نهاد انقلابی، نهادی کارآمد و نهالی چهل ساله است و در پساچهل سالگی انقلاب اسلامی، برای عینیت بخشیدن به اهداف متعالی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، می تواند بسیار مؤثر باشد.

لینک منبع خبر