طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

AFC بخشی از پاداش آسیایی پرسپولیس را برمی‌دارد

طبق قانون، کنفدراسیون فوتبال آسیا بخشی از پاداش آسیایی پرسپولیس را برمی‌دارد. لینک منبع خبر

طبق قانون، کنفدراسیون فوتبال آسیا بخشی از پاداش آسیایی پرسپولیس را برمی‌دارد.

لینک منبع خبر