طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

هم افزایی جهت اثرگذاری بیشتر در سلامت روحی و جسمی مردم فارس

احمدرضا قاسمی در ابتدای این جلسه گفت: به منظور احصا نیازمندی هایی که در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس حس شده بود،…

احمدرضا قاسمی در ابتدای این جلسه گفت: به منظور احصا نیازمندی هایی که در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس حس شده بود، مجموعه ای از کارگروه ها همچون گردشگری، صنعت، عمران و کشاورزی تحت عنوان خانه نخبگان به وجود آمده بودند و با توجه به نیازی که در زمینه سلامت در سطح استان فارس احساس شد، تصمیم به ایجاد چنین کارگروهی گرفتیم.

لینک منبع خبر