طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

پیروزی ایران اشتباهات داور را پوشاند

کارشناس داوری فوتبال ایران گفت: داور مسابقه ایران مقابل ویتنام باید نمره زیر ۷ دریافت کند. لینک منبع خبر

کارشناس داوری فوتبال ایران گفت: داور مسابقه ایران مقابل ویتنام باید نمره زیر ۷ دریافت کند.

لینک منبع خبر