طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

اجرای طرح ساختار قامتی زنان و دختران روستایی در زنجان برای ۲ هزار و ۷۰۰ نفر

اجرای طرح ساختار قامتی زنان و دختران روستایی در زنجان برای ۲ هزار و ۷۰۰ نفر لینک منبع خبر

اجرای طرح ساختار قامتی زنان و دختران روستایی در زنجان برای ۲ هزار و ۷۰۰ نفر

لینک منبع خبر