چاپ این خبر

فیلم طنز / چگونه می توان طوفان شن را سانسور کرد ؟!

طبس نیوز: 

سال ها است که تلاش می شود تاریخ انقلاب اسلامی به گونه ای دیگر خوانده شود.این تلاش عظیم که بسیاری با جانفشانی مشغول آن هستند هیچ مرزی هم نمی شناسد.بنابر این هر آنچه فکر کنید در دایره توجهات حضرات می آید…

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/multimedia/media/news-id=28822