حاج آقا اتقو الله
شما امام جمعه تمام مردم هستید نه فقط یک گروه خاص
رهبر عزیزمون شما رو مامور امامت همه مردم کردن نه فقط اونهایی که همفکر شما هستند، شما باید همه رو دور هم جمع کنید نه اینکه افرادی رو هم که جدیدا میامدن نماز جمعه باز دوباره دورشون کنید.