جناب مهندس در کجای ایران اسلامی باشی هدف شما خدمت به اسلاتم مهین و مردم است ما دوستدار حضرتعالی هستیم و از خداوند طول عمر با عزت برای شما خواهانیم خدا یار و نهگدارت باد ارادتمند ش