چاپ این خبر

فیلم/ نظر مردم عشق آباد طبس درباره اعتراض مردم به گرانی و اعتشاشات اخیر

فیلم/ نظر مردم عشق آباد طبس درباره اعتراض مردم به گرانی و اعتشاشات اخیر
طبس نیوز: 

مردم شهر عشق آباد شهرستان طبس در گفتگو با طبس نیوز اعتراض مردم به گرانی را یک حق دانسته و خواستار برخورد با اعتشاشگران و برهم زنندگان نظم و امنیت کشور شدند.

فیلم:

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/political/news-id=60602