طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

محمدمهدی مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی

استاندار خراسان جنوبی وارد طبس شد

استاندار خراسان جنوبی با همراه هیات لحظاتی پیش وارد طبس شد و مورد استقبال مسئولین شهرستان قرار گرفت.

به گزارش طبس‌نیوز، استاندار خراسان جنوبی با همراه هیات لحظاتی پیش وارد طبس شد و مورد استقبال مسئولین شهرستان قرار گرفت.