چاپ این خبر

استاندار خراسان جنوبی وارد طبس شد

استاندار خراسان جنوبی وارد طبس شد
طبس نیوز: 

استاندار خراسان جنوبی با همراه هیات لحظاتی پیش وارد طبس شد و مورد استقبال مسئولین شهرستان قرار گرفت.

به گزارش طبس‌نیوز، استاندار خراسان جنوبی با همراه هیات لحظاتی پیش وارد طبس شد و مورد استقبال مسئولین شهرستان قرار گرفت.

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/political/news-id=62523