چاپ این خبر

اجرای طرح بیابان زدایی در ۱۱کانون بحرانی فرسایش بادی خراسان جنوبی

اجرای طرح بیابان زدایی در ۱۱کانون بحرانی فرسایش بادی خراسان جنوبی
طبس نیوز: 

بیرجند- رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از اجرای طرح بیابان زدایی در ۱۱ کانون بحرانی فرسایش بادی استان خبر داد.

محمد یوسفی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر ۲۸ کانون بحرانی فرسایش بادی در خراسان جنوبی وجود دارد.

وی با بیان اینکه این کانون ها شامل یک میلیون و ۳۸۶ هزار هکتار بوده که در ۱۱ شهرستان خراسان جنوبی پراکنده است، گفت: همچنین ۲۳ فقطه در بیش از سه میلیون و ۱۲۱ هزار هکتار از مساحت استان تحت فرسایش بادی قرار دارد.

رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات پیش رو در راستای بیابان زدایی بیان کرد: پیش بینی می شود طی سال جاری طرح خاص بیابان زدایی در ۱۱ کانون فرسایش بادی اجرایی شود.

یوسفی با بیان اینکه طی سال جاری ۴۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای اجرای پروژه های بیابان زدایی در نظر گرفته شده است، گفت: امید است با تخصیص این اعتبارات بتوانیم گام های خوبی در این زمینه برداریم.

وی با اشاره به اعتبارات استانی بیابان زدایی بیان کرد: میزان دو میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان اعتبارات استانی برای اجرای این پروژه ها در نظر گرفته شده که هنوز تخصیص نیافته است.

رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: با تخصیص این اعتبارات، اجرای طرح های تثبیت شن و بیابان زدایی در کانون های بحرانی فرسایش بادی استان را خواهیم داشت.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای بیابان زدایی طی سال گذشته بیان کرد: طی سال گذشته ۳۵۳ هکتار از اراضی استان نهال کاری و ۵۶۲ هکتار نیز مراقبت و آبیاری شده است.

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/provincial/news-id=50985