ملت شادی ندیده بایدم اینجوری سرخوش باشن
کلا می بازیم شادیم میبریم شادیم مساوی میکنیم شادیم
چرا؟ چون عقده شده رو دلمون از بس در گیرودار وضعیت نابسامان فجیع اقتصادی فرهنگی سرکوب شدیم