بایگانی برچسب: احمد حاجی زاده

شهید احمد حاجی زاده

از برادران و خواهرانم می‌خواهم نماز جماعت خود را بر پا دارند و در مسجدها و نماز جماعت و جمعه شرکت کنند چون ابر قدرت‌ها از همین نمازهای جمعه و جماعت است که به لرزه در می‌آیند.

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/shohadatabas/news-id=6343