به جد پیگیر پرونده سقوط ایران۱۴۰ هستم/ به دو وزیر برای پاسخی شفاف تذکر دادم

به جد پیگیر پرونده سقوط ایران۱۴۰ هستم/ به دو وزیر برای پاسخی شفاف تذکر دادم

نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس با اشاره به سالروز حادثه سقوط هواپیمای تهران_طبس گفت: پرواز ابدی جمعی از عزیزان طبسی، کماکان دردناک و جانسوز است و من به جد پیگیر پرونده سقوط ایران۱۴۰ هستم.

افزایش ۶۸ درصدی حجم واژگونی در سه محور اصلی طبس/مسئولین به راه های اصلی طبس توجه بیشتری کنند

افزایش ۶۸ درصدی حجم واژگونی در سه محور اصلی طبس/مسئولین به راه های اصلی طبس توجه بیشتری کنند

قزماندهی انتظامی طبس گفت: تصادفات و تلفات برون شهری نسبت به ۱۰ ماهه اول سال قبل افزایش داشته که عامل اصلی انواع حوادث جاده ای ، کیفیت راه های سه محور اصلی طبس است که ۶۸ درصد حوادث جاده ای مرتبط به واژگونی است که عمدتا به کیفیت جاده بر می گردد.