مسئولین استان در دایر کردن «اداره امور عشایر» در طبس اقدام کنند

مسئولین استان در دایر کردن «اداره امور عشایر» در طبس اقدام کنند

امام جمعه طبس بیان کرد: یکی از مشکلات عشایر طبس، نداشتن اداره امور عشایر است که با توجه به گستردگی شهرستان انتظار داریم مسئولین استان در دایر کردن این اداره اقدام کنند.