بایگانی برچسب: ارگ طبس

جاذبه های بی همتای طبیعی و گردشگری در طبس

شهرستان طبس با بیش از ۵۶ هزار کیلومتر مربع وسعت، بزرگ ترین شهرستان کشور و به تنهایی از چند کشور جهان بزرگ تر است.

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/general/news-id=9303

تلنگری بر زندگی امیرمحمدحسنخان طبسی سازنده ارگ حکومتی طبس

امیرمحمدحسنخان طبسی، فرزند علی مردان‌خان عرب زنگوئی (از اعراب شیبانی) حاکم تون (فردوس) و طبس، از امرای خراسان بود که پس از برادرش امیر محمدخان به حکومت رسید و حکمرانی او با اواخر حکومت لطفعلی خان زند و به حکومت رسیدن محمدخان قاجار مقارن بود.

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/general/news-id=8495

ارگ طبس هنوز نفس می‌کشد/ حکایت ارگ هزار ساله در فراز و نشیب تاریخ

بهار که می‌رسد زندگی دوباره در کالبد تاریخ طبس جان می‌گیرد و حضور مردم در بناهای تاریخی از جمله ارگ طبس، روحی تازه به جسم خاکی این ارگ می‌دمد.

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/about-tabas/historical-and-religious-places/news-id=4395