بی بی سی: هاشمی پیروز نشود، خون بپا می شود! +فیلم و سند

بی بی سی: هاشمی پیروز نشود، خون بپا می شود! +فیلم و سند

بی بی سی که در سال ۸۸ بیشترین نقش را در القای «تقلب» و سازماندهی «فتنه و آشوب» های پس از انتخابات برعهده داشت، در اقدامی هدفمند با حمایت قاطع از کاندیداتوری آقای هاشمی رفسنجانی، وی را کاندیدای پیروز انتخابات معرفی کرد.