به جد پیگیر پرونده سقوط ایران۱۴۰ هستم/ به دو وزیر برای پاسخی شفاف تذکر دادم

به جد پیگیر پرونده سقوط ایران۱۴۰ هستم/ به دو وزیر برای پاسخی شفاف تذکر دادم

نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس با اشاره به سالروز حادثه سقوط هواپیمای تهران_طبس گفت: پرواز ابدی جمعی از عزیزان طبسی، کماکان دردناک و جانسوز است و من به جد پیگیر پرونده سقوط ایران۱۴۰ هستم.

امیرحسنخانی: تهدید خشکسالی را به فرصت تبدیل می‌کنیم

امیرحسنخانی: تهدید خشکسالی را به فرصت تبدیل می‌کنیم

نماینده مردم شهرستان‌های طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس دهم با اشاره به خطر بحران خشکسالی در حوزه انتخابیه گفت: وظیفه و اولویت اصلی ما فرزندان کویر آن است که این تهدید را به فرصتی بزرگ برای پیشرفت و سازندگی منطقه تبدیل کنیم.