راه اندازی پایگاه بسیج در خوابگاههای دانشجویی خراسان جنوبی

مسئول سازمان بسیج دانشجویی خراسان جنوبی از راه اندازی پایگاه بسیج دانشجویی در خوابگاههای دانشجویی سطح استان خبر داد و گفت: تا پایان امسال تعداد ۵ پایگاه در خوابگاه‌های دانشجویی راه اندازی می‌شود.