بایگانی برچسب: داوود حسن‌زاده طبس

شهید داوود حسن‌زاده

از مردم می‌خواهم همیشه پشتیبان روحانیت بوده و امام عزیز را تنها نگذارند. مسجدها را پر کنند و در صف‌های نماز جماعت و جمعه شرکت کنند مبادا که کوتاهی کنند.

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/shohadatabas/news-id=6359