پیشرفت‌های چشمگیر اداره کل راه آهن شرق در ابتدای سال جاری

پیشرفت‌های چشمگیر اداره کل راه آهن شرق در ابتدای سال جاری

مدیر کل راه آهن شرق با اشاره به فعالیت‌های خوب این اداره کل در زمینه بار و مسافر گفت: عملکرد این اداره کل در فروردین ماه سال جاری بر اساس شاخص تن کیلومتر ناخالص به میزان ۳۶۰ میلیون و۶۳۸ هزار و ۹۲۰ تن کیلومتر که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۱۰۶ درصدی برخوردار بوده است.