بایگانی برچسب: زایمان در بیمارستان طبس

فوت غم انگیز نوزاد هنگام زایمان در بیمارستان طبس در حال بررسی است

خبری مبنی بر فوت نوزاد بر اثر کوتاهی پزشک در بیمارستان طبس در برخی گروه های طبسی دست به دست شد که برای روشن شدن موضوع از سرپرست شبکه بهداشت و درمان طبس آن را جویا شدیم.

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/events/news-id=33621